امروز یکشنبه ۲۶-۰۸-۱۳۹۸
خیام
عطار
کمال الملک
یغما

مشاهیر پربازدید :

  • ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم
  • فردا که از این دیر کهن درگذریم
  • وین یکدم عمر را غنیمت شمریم
  • با هفت هزارسالگان سر به سریم
( خیام )

آخرین مشاهیر

آثار برجسته مشاهیر نیشابور