امروز پنجشنبه ۰۶-۰۷-۱۴۰۲
ثبت نام

شما با ثبت نام در سامانه هوشمند شهرداری و دریافت شناسه شهروندی میتوانید از با همان شناسه شهروندی از مجموعه سایتهای شهرداری استفاده نمایید.

جهت ثبت نام و دریافت شناسه شهروندی به آدرس زیر مراجعه فرمایید.

ثبت نام و دریافت شناسه شهروندی