امروز سه شنبه ۱۵-۱۲-۱۴۰۲

مجسمه امیرکبیر

مجسمه امیرکبیر

  • کد مطلب 140
  • ۱۳۹۸-۰۶-۱۰

 مجسمه امیر کبیر:شهر صنعتی کاوه. 1384

    نیم تنه مهندس حریری، بنیاد علمی حریری بابل،1388

    سردیس سید محمد حسین نوشیروانی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل. اردیبهشت 1389

    نوازنده محلی(نیم تنه) موزه بجنورد، شهریور 1389

    سردیس هنری دونان و آلفرد نوبل، موزه صلح تهران. شهریور 1389

    نیم تنه شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی، فرهنگسرای بهشت مشهد. 1390مهر

    سردیس پروفسور پروانه وثوق، 1392

    سردیس مهندس قربانزاده، شرکت شیمی جم1393

    سردیس حکیم ابوالقاسم میرفندرسکی، اصفهان 1392 اردیبهشت

    سردیس جبار باغچه بان.موسسه انتشارات فنی 1394

    سردیس میرزا حسن رشدیه، موسسه انتشارات فنی 1394

    سردیس شهید شهریاری، تهران 1394 شهریور

    سردیس شهید سید مصطفی حسن زاده، آبان 1394

    سردیس نیما یوشیج تهران، مرداد 1395

موارد مرتبط

دیدگاه

0 دیدگاه