امروز سه شنبه ۱۵-۱۲-۱۴۰۲

1-دیوان مطلع الصفات،2-منطق السرور،3- فواکه الشجار 4- آداب السلوک 5- مرات القلوب

1-دیوان مطلع الصفات،2-منطق السرور،3- فواکه الشجار 4- آداب السلوک 5- مرات القلوب

  • کد مطلب 174
  • ۱۴۰۱-۰۷-۱۸

آثار مرحوم علی اکبر ناطق جملگی بصورت منظوم می باشند وتمامی  اشعاربا نگاه عرفانی به موضوعات می باشد که شاعر به زیبایی بیان می کند.

موارد مرتبط

دیدگاه

0 دیدگاه