امروز یکشنبه ۳۰-۰۲-۱۴۰۳

دیوان رباعیات خیام

دیوان رباعیات خیام

  • کد مطلب 1
  • ۱۳۹۸-۰۴-۱۰

دنیا دیدی و هرچه دیدی هیچ است، و آن نیز که گفتی و شنیدی هیچ است، سرتاسرِ آفاق دویدی هیچ است، و آن نیز که در خانه خزیدی هیچ است. بخشی از کتاب مجموعه اشعار خیام رباعی شمارهٔ ۶۶ این قافله عمر عجب میگذرد دریاب دمی که با طرب میگذرد ساقی غم فردای حریفان چه خوری پیش آر پیاله را که شب میگذرد رباعی شمارهٔ ۶۷ بر پشت من از زمانه تو میاید وز من همه کار نانکو میاید جان عزم رحیل کرد و گفتم بمرو گفتا چکنم خانه فرو میاید رباعی شمارهٔ ۶۸ بر چرخ فلک هیچ کسی چیر نشد وز خوردن آدمی زمین سیر نشد مغرور بدانی که نخورده ست ترا تعجیل مکن هم بخورد دیر نشد رباعی شمارهٔ ۶۹ بر چشم تو عالم ارچه می آرایند مگرای بدان که عاقلان نگرایند بسیار چو تو روند و بسیار آیند بربای نصیب خویش کت بربایند رباعی شمارهٔ ۷۰ بر من قلم قضا چو بی من رانند پس نیک و بدش ز من چرا میدانند دی بی من و امروز چو دی بی من و تو

موارد مرتبط

دیدگاه

0 دیدگاه